Rarău, masiv muntos în Carpatii Orientali, cuprins între valea Moldovei şi valea Bistritei, forrmat din şisturi cristaline, peste care stau depozite mezozoice (Pietrele Doamnei declarate monumente ale naturii). Pe versantul estic al. R. se situează rezervaţia forestieră ştiinţifică Sltioara. în zona alpină sînt pasuni întinse. Altitudinea maximă: 1 653 m (vîrful R.). Important obiectiv turistic. Statiune meteorologică de altitudine.