raportor (mat.), instrument folosit pentru măsurarea unghiurilor, constituit dintr-o placă semicirculară împărţită în 180° (grade sexazecimale) sau în 200° (grade centesimale).