rang2 (DR.) a) Calitate a unui privilegiu sau a unei ipoteci, ce determină ordinea în care se va face plata în cazul în care mai mulţi creditori (privilegiaţi sau ipotecari) urmează să fie plătiţi din preţul obţinut la vînzarea silită a bunului în privinţa căruia există aceste drepturi. b) Rang diplomatic, treaptă în ierarhia diplomatică. Există următoarele r.d.: ambasador, ministru plenipotenţiar, însărcinat cu afaceri.