,,Ramayana”, epopee sanscrită, alcătuită probabil în sec. IV î.e.n., considerată a doua, ca importanţă, după „M ahabharata”. Este atribuită înţeleptului legendar Valmiki. Compusă dm circa 24 000 de distihuri, R. istoriseşte peripeţiile prinţului Rama, cea de-a şaptea incarnare a lui Vişnu. Persecutat de mama sa vitregă, acesta este silit să-şi caute refugiul în junglă împreună cu soţia sa, virtuoasa Sita. Răpită de diabolicul rege Ravana, Sita este salvată de Rama. Pătrunsă, ca şi „Mahabharata”, de generozitate umană, dar avînd o acţiune mai simplă şi mai unitară decît a acesteia, R. este susţinută de o fantezie epică bogată în elemente de miraculos şi de feerie şi de un puternic simţ al naturii. A fost tradusă parţial în limba română de G. Coşbuc.