raţie1 (MAT.), număr constant care se adaugă la un termen al unei progresii aritmetice, respectiv număr constant cu care se înmulţeşte un termen al unei progresii geometrice pentru a obţine termenul următor. — Medie şi extremă r., mod de împărţire a unui segment de dreaptă AB printr-un punct M, astfel încît AM2 = AB*MB.