Raffet [rafe], Denis Auguste Mărie (1804—1860), grafician francez. R. a desfăşurat o activitate prodigioasă ca ilustrator („Chansons” de Beranger, „Opere” de Chateaubriand etc), ca evocator al marilor bătălii napoleoneene, în litografii impresionante prin inventivitatea şi prin epicul eroic al compoziţiilor, ca reporter în imagini. In 1837 R. a călătorit prin ţările române, realizînd un mare număr de schiţe, reproduse în litografii (tipuri, costume, peisaje, monumente), care constituie un preţios material informativ pentru cunoaşterea unor aspecte caracteristice ale vieţii sociale de atunci din ţara noastră.