Radmaneş, Reza (n. 1905), preşedinte al Biroului CC. al Partidului Popular (Tudeh) din Iran (din 1948). Membru al Partidului Popular, din 1941, al C.C. şi al Biroului Politic al C.C.din acelaşi, an.