radiu (CHIM.), Ra. Element radioactiv, cu nr. at. 88; gr. at. 226,05; gr. sp. circa 6; p.t. circa 700°C, din grupa metalelor alcalino-pămîntoase. Se găseşte în minereurile de uraniu, de unde se şi extrage. In comportarea sa chimică, r. prezintă mare asemănare cu bariul. Se foloseşte în medicină la tratamentul unor tumori, ca sursă de neutroni (în amestec cu beriliul) etc.