radiosondă, aparat pentru efectuarea observaţiilor meteorologice pe verticală în atmosferă pînă la 30—35 km înălţime. Aparatul se ridică liber în atmosferă datorită unui balon cu hidrogen şi transmite automat, prin semnale radio, date asupra presiunii, temperaturii şi umidităţii, care sînt recepţionate de înregistratoarele de pe sol.