radioscopie (lat. radius „rază” şi gr. skopein ,,a examina”; fiz., med.), examinare vizuală a structurii interne a unui corp prin proiectarea pe un ecran fluorescent a unui fascicul de raze X care a străbătut corpul. Metoda radioscopică se bazează pe proprietatea diferitelor corpuri de a absorbi diferenţiat razele X; părţile mai opace apar pe ecran întunecate.