radiobiologie, ştiinţă care se ocupă cu cercetarea acţiunii radiaţiilor ionizante (ultraviolete, roentgen, cosmice, α, β, γ) asupra organismelor vii. Problemele de bază ale r. sînt următoarele: lămurirea mecanismului intim, la nivel molecular, al acţiunii radiaţiilor ionizante asupra organismului; efectele iradierii; stabilirea dozelor maxime de radiaţii pe care le pot suporta fiinţele vii fără să apară efecte negative şi elaborarea pe această bază a regulilor de lucru cu substanţe radioactive. R. are largi aplicaţii în medicină, în selecţia şi ameliorarea animalelor şi plantelor de cultură etc.