radă2 (la unele popoare slave, de ex. ucraineni, poloni), denumire dată consiliului, adunării, organului colegial al puterii, în diferite perioade istorice prin termenul r. se înţelegeau adunările populare (ex. r. din Pereiaslav), adunările politice şi alte organizaţii.