rad (iniţialele denumirii în limba engleză: radiation absorbtion dosage „dozarea radiaţiei absorbite”; METR.), unitate de măsură egală cu doza de radiaţie ionizantă, care, fiind absorbită de o substanţă, cedează unui gram din substanţa respectivă o energie de 100 de ergi.