racord2 (CINEMA), plan de legătură între două secvenţe de film care asigură continuitatea acţiunii cinematografice, obţinută prin montarea a două pelicule de film.