rabatere (MAT.), rotirea unei figuri plane în jurul unei drepte (orizontale sau frontale) din planul figurii până când ajunge să fie paralelă cu unul dintre planele de proiecție (orizontal sau vertical) şi deci să se proiecteze pe acesta în adevărata sa mărime.