Raab (Raba), rîu în Europa centrală pe teritoriul Austriei şi R.P. Ungare, afluent pe dreapta al Dunării (400 km). Izvorăşte din Alpii Stiriei. în aval de oraşul Kormend (R.P. Ungară) este navigabil pentru vase mici. La vărsarea R. în Dunăre se află oraşul Gyor (R.P. Ungară).