s.f. (<fr. absorption, lat. absorptio, -onis) 1. Incorporare prin difuzie a unui fluid din afară în masa unui corp solid sau lichid. ♦ Micşorare sau anulare a energiei unei radiaTii care trece printr-un mediu. 2. Proces de pătrundere (pasivă sau activă) a apei, a substanTelor minerale şi organice, a gazelor în celulele organismului, <> AbsorbTie intestinală = pătrundere în sînge şi în limfă, la nivelul vilozităTilor intestinale, a produşilor rezultaTi din digestia alimentelor. 3. Fenomen optic caracteristic lentilelor ochelarilor de vedere de a reTine, de a filtra etc. razele de lumină care sînt dăunătoare pentru ochi. 4. încrucişare repetată a unei rase perfecTionate cu una neameliorată în scopul îmbunătăTirii acesteia. 5. Mod de reorganizare a întreprinderilor prin încorporarea unei întreprinderi în alta.