vb. IV tranz. (< germ. absolvieren, lat. absolvere) 1. A termina un an şcolar, un ciclu sau o formă de învăTămînt. 2. (JUR.) A scuti de pedeapsă un acuzat.