Saula (NAV.), parâma subţire folosită la bordul unei nave pentru legarea suplimentară a unor vele, legarea bandulei, ridicări de pavilioane etc.